دفتر مرکزی تهران

آدرس :   تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 41،  واحد 6

 موقعیت مکانی آرشاوین

 تلفن:    88783044 21 98+

           88783029 21 98+

فکس:        88195062 21 98+

تلفن همراه:  مهندس مجیدی

           33 95 280 912 98+

email   Info@arshagroup.com