صرفه جویی انرژی و اقتصادی

با توجه به گران شدن هزینه های سوخت و انرژی و همچنین اجرای مبحث 19 ساختمان ،درب و پنجره های

قدیمی به علت عایق نبودن و درز بندی های نا مناسب میزان بالای  انرژی را تلف میکنند و این باعث بالا رفتن

مصرف سوخت و انرژی و  به تبع آن بالارفتن هزینه های شما شده.

اما درب و پنجره upvc به علت عایق بودن بالای پروفیل upvcنسبت به آهن و آلومنیوم و هم چنین درز بندی

مناسب آن میتواند از اتلاف انرژی به مقدار بسیار زیادی جلوگیری کند.

با توجه به عمر بالای درب و پنحره upvc و همچنین جلو گیری از اتلاف انرژی به مقدار بسیار زیادبه راحتی میتوانید

هزینه های متحل شده در تعویض پنجره های قدیمی خود را جبران کرده و در دراز مدت سود نیز بکنید.

بنابراین نگران هزینه های اولیه تعویض پنجره های قدیمی خود نباشید چون از لحاظ اقتصادی کاملا به نفع شما میباشد.