پنجره دوجداره لمینتپنجره دوجداره لمینت به پنجره های اطلاق می شود که پروفیل آنها بوسیله روکش لمینت پوشیده شود. تنها تفاوت این دومحصول (سفید و لمینت) در پروفیل های مصرفی از جمله پروفیل فریم، ساش یا لنگه، مولیون و زوار مورد استفاده در پروژه است. به همین دلیل مواردی که موجب افزایش قیمت پنجره دوجداره سفید نسبت به قیمت پنجره دوجداره لمینت می شود، به میزان پروفیل مصرفی بستگی دارد، هرچه متراژ پروفیل بیشتر باشد اختلاف قیمت نیز بیشتر خواهد شد. البته در پروژه لمینت رنگ دستگیره ها و چسب مصرفی هنگام نصب نیز تغییر می کند که بی تاثیر (ناچیز) بر روی مبلغ پروژه نیست.

 

اختلاف قیمت پنجره دوجداره لمینت و سفید

اگر بخواهیم بصورت درصدی این اختلاف قیمت را بیان کنیم در حدود 25 تا 40 درصد مبلغ کل فاکتور، افزایش پیدا می کند. این اختلاف 15 درصدی (25 – 40) به میزان پروفیل مصرفی در پنجره دوجداره بستگی دارد که با اضافه شدن پروفیل در هر قسمت از پنجره، قیمت آن بصورت تصاعدی بالا خواهد رفت. برای بیان شفاف تر این موضوع، شکل زیر را بررسی می کنیم. اختلاف قیمت سفید و لمینت شکل B نسبت به شکل A بیشتر است همانطور که قیمت پنجره سفید آن نیز بیشتر است.

پروفیل لمینت

 

مشاوره رایگان

02188195062

02188783029

ساعات غیراداری

09122809533

مشاوره رایگان