نصب و اندازه گیری توری پلیسه

روش اندازه گیری توری پلیسه در درب و پنجره دوجداره: توری های پلیسه تنها بر روی بازشوی پنجره نصب می شود. در مواردی که تعداد بازشوهای یک پنجره زیاد است می توان برای برخی از آنها توری سفارش داد. برای استعلام قیمت توری کافیست شما ابعاد (عرض و ارتفاع) توری، رنگ و نوع توری پلیسه موردنظر خود را اعلام کنید.

اندازه گیری توری پلیسه

 

اندازه گیری توری پلیسه

برای اندازه گیری توری پلیسه ابتدا لنگه پنجره را باز می کنیم. سپس برای مشخص کردن ارتفاع، از پایین ترین قسمت بازشو تا بالاترین قسمت بازشو را همانطور که در شکل مشخص شده است اندازه گیری می کنیم.

برای قسمت عرض نیز به همین صورت اندازه گیری می شود. سپس عرض و ارتفاع بدست آمده را به اضافه عدد 4 سانتی متر می کنیم. در انتها ابعاد بدست آمده عرض و ارتفاع توری پلیسه می باشد که می توانید به شرکت سفارش دهید. نکته قابل توجه این است که بدلیل زیاد بودن احتمال خطای فردی، بهتر است به جز موارد معدود، تنها برای استعلام قیمت توری اندازه گیری توری پلیسه انجام گیرد و نه برای سفارش . برای سفارش از شرکت بخواهید برای اندازه گیری توری اقدام شود.

• عرض توری پلیسه: پشت تا پشت عرضی قسمت بازشو به سانتی متر + 4 سانتی متر

• ارتفاع توری پلیسه: پشت تا پشت ارتفاع قسمت بازشو به سانتی متر + 4 سانتی متر

 

نصب توری پلیسه

محل قرار گیری توری و پیچ شدن آن در پشت پنجره مورد نظر می باشد و از 4 طرف به قسمت مسطح پروفیل دور پیچ می شود. معمولا توری بصورت دمونتاژ به محل پروژه ارسال می شود و در محل پروژه اسمبل می شود. در توری افقی پلیسه قسمت های ارتفاع بوسیله توری و نخ به یکدیگر متصل شده است. با استفاده از پروفیل های عرضی و ارتفاعی چارچوب توری را مونتاژ می کنیم. در هنگام مونتاژ دقت کنید نخ رگلاژ توری به پروفیل گیر و پاره نشود.

 

بعد از مونتاژ توری، آنرا به پشت بازشو انتقال و با استفاده از پیچ کردن گوشه های توری به پروفیل پنجره آنرا ثابت می کنیم. در برخی موارد قسمت بالا یا پایین ستون بازشونده هنگام باز وبست، در یک راستا نمی باشند. برای رگلاژ این مورد، می توان از پلاستیک هایی (نخ توری به آن وصل شده است) که بر روی بدنه داخلی توری قرار دارند استفاده کرد. کافیست پیچ آنرا شل کرده و با بالا پایین کردن آن پروفیل بازشونده را تنظیم کنید.

 چگونگی نصب توری

 

مشاوره رایگان

02188195062

02188783029

ساعات غیراداری

09122809533

مشاوره رایگان